شماره موبایل: 09143075142

تلفن دفتر: 04135574829

آدرس ایمیل: mehrgamshoes@gmail.com

آدرس دفتر فروش: تبریز تقاطع پاستور و طالقانی